Uczelnie

Studia menedżerskie

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Każdy menedżer musi posiadać profesjonalną wiedzę oraz umiejętności pozwalające na realizację funkcji kierowniczych na każdym szczeblu. Dzięki studiom menedżerskim nasi absolwenci potrafią skutecznie planować i organizować działania w firmie, kierować nimi i je kontrolować. Celem Menedżerskich Studiów Podyplomowych jest rozwój kompetencji przywódczych oraz umiejętności zarządzania strategicznego i operacyjnego w organizacji, w tym w szczególności: zdobycie współczesnej wiedzy o zarządzaniu, kształtowanie umiejętności diagnozowania, projektowania oraz stosowania nowoczesnych metod i technik zarządzania, rozwój umiejętności kierowania zespołem oraz interaktywnych działań. Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń, studiów przypadków, warsztatów i wykładów pozwolą na praktyczne zapoznanie się z omawianymi zagadnieniami. W ramach studiów realizowana jest gra strategiczna, która obejmuje najważniejsze obszary działalności firmy, uwzględnia niepewność działania, ryzyko decyzyjne, konkurencję i elastyczność zachowań. Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się zarządzaniem na dowolnym szczeblu hierarchii organizacyjnej, a więc członków rad nadzorczych, zarządów oraz prezesów firm i dyrektorów, kierowników funkcjonalnych i specjalistów. W trakcie zajęć są prezentowane i przybliżane liczne przykłady praktyczne tzw. „dobrych praktyk biznesowych”, a także efektywnie stosowane zróżnicowane formy aktywne takie, jak warsztaty, ćwiczenia kierownicze, symulacje decyzyjne, przypadki i inscenizacje czy analiza dokumentów organizacyjnych oraz finansowych, a także gra biznesowa.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook