Uczelnie

Studia procedur administracyjnych i prawa z modułem administracji skarbowej

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie do pracy w administracji publicznej skarbowej, jak również poznanie konstrukcji postępowania podatkowego. Główny nacisk położony jest na przygotowanie słuchaczy do pisania decyzji podatkowych oraz środków zaskarżenia od tych decyzji, w szczególności w oparciu o wypracowane przez orzecznictwo sądowo-administracyjne schematy. Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie do pracy w administracji publicznej skarbowej, jak również poznanie konstrukcji postępowania podatkowego. Główny nacisk położony jest na przygotowanie Słuchaczy do pisania decyzji podatkowych oraz środków zaskarżenia od tych decyzji, w szczególności w oparciu o wypracowane przez orzecznictwo sądowo-administracyjne schematy. Wykładowcy Studium obok przedmiotów zawodowych z dziedziny postępowania podatkowego przekażą wiedzę z zakresu samego prawa podatkowego, jak i zasad wykonywania zawodu pracownika administracji skarbowej. Adresatami Studiów są osoby posiadające podstawową wiedzę w zakresie prawa podatkowego. W szczególności preferowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów w zakresie prawa i administracji. Pozostałe osoby będą zobowiązane poddać się testowi kwalifikacyjnemu.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook