Uczelnie

Transport i spedycja

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Program kierunku został opracowany we współpracy z patronem studiów, którym jest PKS Gdańsk-Oliwa SA, jedna z najwiekszych firm na Pomorzu, specjalizująca się w transporcie i spedycji. Uczestnicy studiów uzyskają możliwość odbycia rozmowy rekrutacyjnej z Dyrektorem Zarządzającym PKS Gdańsk-Oliwa SA. Przygotowanie słuchaczy od strony praktycznej do pracy na stanowiskach spedytor krajowy i międzynarodowy oraz koordynator zespołu spedytorów. Program studiów oparty jest na programie adaptacyjnym nowo zatrudnionych pracowników firmy PKS Gdańsk-Oliwa SA – jednej z największych firm na Pomorzu specjalizującej się w transporcie i spedycji. Studia skierowane są do absolwentów studiów kierunków logistycznych i pokrewnych, a także do osób, które już zdobyły doświadczenie w logistyce. Uczestnicy studiów uzyskają możliwość odbycia rozmowy rekrutacyjnej z Dyrektorem Zarządzającym PKS Gdańsk-Oliwa SA. Zajęcia prowadzone są w oparciu o program adaptacyjny nowo zatrudnionych pracowników firmy PKS Gdańsk Oliwa SA, który jednocześnie jest partnerem kierunku. Dodatkowo istnieje możliwość odbycia rozmowy rekrutacyjnej z Dyrektorem Zarządzającym PKS Gdańsk-Oliwa SA.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook