Uczelnie

Zamówienia publiczne

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Złożoność problematyki zamówień publicznych wynika przede wszystkim z faktu współzależności sfery administracji publicznej z rynkami towarów, usług i robót budowlanych. Stosowanie ustawy Prawo Zamówień Publicznych ma niezwykle istotne znaczenie dla podmiotów ubiegających się o środki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Celem studiów jest kształcenie specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych i przekazanie praktycznych umiejętności związanych z przeprowadzaniem postępowań o udzielanie zamówień publicznych.. Słuchacze zdobywają wiedzę z dziedziny zamówień publicznych oraz nabywają praktyczne umiejętności z przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych. Celem studiów jest przygotowanie zamawiających i wykonawców do funkcjonowania na rynku zamówień publicznych poprzez zapoznanie uczestników z procedurami prawnymi i ekonomicznymi oraz z funkcjonowaniem systemu zamówień publicznych w Polsce i w Unii Europejskiej. Studia skierowane są do kadry zarządzającej i pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu kontroli i realizacji zamówień publicznych, do osób kontrolujących zamówienia publiczne, a także do osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne. Większość zajęć prowadzona jest w formie ćwiczeń i analizowania konkretnych przypadków związanych z dokonywaniem zamówień publicznych w Polsce jak i w krajach Unii Europejskiej.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook