Uczelnie

Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw powinno być podporządkowane realizacji najważniejszego celu strategicznego - czyli maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa – poprzez kształtowanie właściwych źródeł finansowania (kapitałów) i lokowanie ich w odpowiednie składniki majątkowe. Celem studiów jest nabycie przez Słuchaczy praktycznych umiejętności oraz poszerzenie wiedzy umożliwiającej wykonywanie pracy na specjalistycznych i/lub kierowniczych stanowiskach w działach finansowych i finansowo-księgowych przedsiębiorstw, firm leasingowych i ubezpieczeniowych. Profesjonalne przygotowanie do wdrażania nowych rozwiązań w zakresie kształtowania struktury kapitału i odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego netto, wyceny przedsiębiorstw, wykorzystania inżynierii finansowej, oceny projektów inwestycyjnych, tworzenia planów finansowych, analizy sprawozdań finansowych przy uwzględnieniu możliwych dla przedsiębiorstwa strategii podatkowych oraz ryzyka. Studia przeznaczone są dla osób ze znajomością zagadnień ekonomicznych oraz podstaw rachunkowości, pracujących w działach finansowych (dyrektorzy, kierownicy, specjaliści ds. finansowych), księgowych (także pracownicy działów controllingu, rachunkowości zarządczej) lub w innych obszarach związanych z finansami przedsiębiorstw (np. działy analityczne), a także dla właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, pragnących podnieść swoje kwalifikacje i nabyć nowe umiejętności.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook