Uczelnie

Zarządzanie innowacyjnym projektem logistycznym

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Rosnąca na rynku konkurencja wymusza na polskich przedsiębiorcach konieczność zwiększonej efektywności, między innymi przez wdrażanie nowoczesnych koncepcji logistycznych. Wraz ze wzrostem roli zarządzania logistycznego w firmach rośnie zapotrzebowanie na specjalistów zajmujących się tą dziedziną. Dostarczenie niezbędnej i spójnej wiedzy koniecznej do uporządkowanego zarządzania innowacyjnymi projektami w zakresie logistyki, w oparciu o doświadczenia płynące z praktyki gospodarczej. Zapoznanie z najnowszymi technikami i narzędziami zarządzania w tej dziedzinie, metodyką postępowania, przygotowaniem do praktycznego wykorzystania funduszy unijnych w zarządzaniu innowacyjnymi projektami logistycznymi. Absolwent po zakończeniu studiów zdobędzie praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania innowacyjnej metodyki realizacji projektów logistycznych, zarządzania czasem, kosztami, jakością, ryzykiem, zasobami ludzkimi i materialnymi w ramach realizacji zespołowego projektu przy wdrożeniu innowacji w obszarze logistyki. Dodatkowym walorem jest zapoznanie się z problemem wykorzystania wsparcia unijnego w zakresie finansowania projektu oraz pozyskiwania środków finansowych ze stosownych programów i funduszy UE. Studia adresowane są do menadżerów zarządzania, menadżerów logistyki i podobnych branż, organizatorów życia gospodarczego, pracowników naukowych oraz innych osób zainteresowanych wprowadzeniem innowacyjności do szeroko rozumianych procesów logistycznych w obszarach swojej działalności.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook