Uczelnie

Zarządzanie kryzysowe

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe zarządzanie kryzysowe powstały w celu wieloaspektowego przygotowania kadr z zakresu zarządzania bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych na wszystkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej. Słuchacze kierunku zdobędą wiedzę związaną z zapewnieniem ochrony życia i zdrowia ludności oraz nienaruszalności środowiska. Przygotowanie słuchaczy do działalności zawodowej w zakresie zarządzania w sytuacjach kryzysowych, obejmujący całokształt zagadnień w sferze przeciwdziałania zdarzeniom kryzysowym (działania prewencyjne), jak również, w trakcie ich trwania (zwalczanie, działania ratownicze), oraz po ich zaistnieniu (likwidacja skutków), głównie dla organów terenowej administracji państwowej i samorządowej oraz instytucji i podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem państwa (m.in. wojska i służb państwowych). Ukończenie studiów daje możliwość pełnienia funkcji urzędniczych w organach samorządowych (urzędach gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich i wojewódzkich) oraz ich komórkach organizacyjnych zajmujących się zarządzaniem kryzysowym). Studia podyplomowe pozwolą na podwyższenie swych kwalifikacji związanych z zarządzaniem kryzysowym. Studia skierowane są do absolwentów szkół wyższych wszystkich kierunków, rodzajów i stopni, którzy chcą zdobyć i poszerzyć wiedzę z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Studia Podyplomowe adresowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie, które zajmują się zarządzaniem kryzysowym w administracji publicznej i sektorze niepublicznym lub przygotowują się do realizacji tych zadań.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook