Uczelnie

Zarządzanie projektami

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

WSB w Gdańsku jest członkiem IPMA Polska, której uniwersalny czteropoziomowy system certyfikacji IPMA® (4-L-C) należy do najbardziej uznanych systemów oceny oraz potwierdzenia kompetencji, wiedzy i umiejętności z zakresu project management. Studia kładą nacisk zarówno na wiedzę, jak i umiejętności menedżera projektu. Atutem studiów jest duże zróżnicowanie bloków tematycznych, umożliwiające słuchaczom zdobycie pełnego obrazu zarządzania projektami. Bogaty program studiów pozwala na uzyskanie umiejętności stosowania instrumentów i technik Project Management na każdym etapie projektu. Poznając praktyczne aspekty zarządzania projektami w środowisku nowoczesnego biznesu, słuchacze uczą się planować przedsięwzięcie projektowe, realizować je zgodnie ze strategią firmy oraz kontrolować proces jego realizacji. W trakcie studiów stosowane są gry symulacyjne i praktyczne warsztaty. Dodatkowo każdy ze słuchaczy będzie miał możliwość, za dodatkową opłatą, uczestniczenia w szkoleniu przygotowującym do egzaminu PRINCE2® Foundation realizowanym przez ALTKOM AKADEMIA S.A. oraz przystąpić do egzaminu, który daje możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu Studia adresowane są do osób zajmujących się planowaniem i nadzorowaniem realizacji projektów oraz decydentów chcących poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Studia te w szczególności powinny zainteresować menedżerów firm produkcyjnych, konsultingowych, szkoleniowych, badawczych, wdrożeniowych, przedsiębiorstw branży informatycznej, telekomunikacyjnej, budowlanej, a także instytucji państwowych i samorządowych W trakcie zajęć słuchacze zapoznają się z metodami, narzędziami i technikami wspomagającymi etapy projektu. Dodatkowym atutem kierunku jest członkostwo WSB w International Project Management Association Polska.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook