Uczelnie

Zarządzanie w bankowości

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe zapoznają słuchaczy z praktyką zarządzania w bankowości na gruncie polskiego prawa i doświadczeń polskich banków. Wiedza zdobyta podczas studiów daje dobre podstawy do zarządzania podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w sferze sprzedaży produktów finansowych. Zdobyta wiedza podczas studiów z zarządzania w bankowości daje dobre podstawy do zarządzania podmiotami gospodarczymi funkcjonującymi w sferze sprzedaży produktów finansowych. W trakcie studiów słuchacze zdobędą specjalistyczną wiedzę w zakresie aktualnie obowiązujących regulacji nadzorczych, w tym Nowej Umowy Kapitałowej. Nauczą się podstaw rachunkowości i sprawozdawczości bankowej; szacowania kapitału ekonomicznego na ryzyko operacyjne, kredytowe i rynkowe; dokonywania pomiaru oraz określania czynników wpływających na ryzyko operacyjne i kredytowe. Ważnym elementem studiów jest kwestia skutecznej sprzedaży produktów finansowych i współpracy z Klientem w aspekcie zarządzania pracownikami odpowiedzialnymi za te zadania. Studia adresowane są do pracowników instytucji finansowych, którzy zarządzają lub chcą zarządzać placówkami finansowymi oraz osób, które chcą zgłębić tematykę związaną z bankowością.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook