Uczelnie

Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kadry i płace

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwenci kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Kadry i Płace nabędą umiejętności do przeprowadzenia rekrutacji i profesjonalnej oceny pracowników oraz nauczą się wdrażać kompetencyjne systemy zarządzania personelem. Celem studiów jest przekazanie specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu zarządzania personelem, prawa pracy, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program obejmuje pełny zakres wiadomości potrzebnych do wykonywania funkcji zarządczych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych, przygotowując do pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach. Absolwenci studiów potrafią przeprowadzać rekrutację i ocenę pracowników oraz wdrażać kompetencyjne systemy zarządzania personelem. Studia skierowane są do osób z wykształceniem wyższym przygotowujących się do podjęcia pracy w działach kadrowo-płacowych, specjalistów zajmujących się realizacją polityki kadrowej w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, osób prowadzących własną działalność i zatrudniających pracowników. Podczas studiów słuchacze, poza wiedzą teoretyczną, będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności, w tym w szczególności w zakresie rozliczania czasu pracy w różnych systemach oraz naliczania wynagrodzeń za pracę, jak i innych świadczeń ze stosunku pracy.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook