Uczelnie

Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Uczelnia:
Wyższa Szkoła Bankowa
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia mają na celu wyposażenie słuchaczy w aktualną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka oraz umiejętności w zakresie planowania i projektowania działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. Istotnym celem studiów jest rozpoznanie przez absolwenta własnych zasobów do wykonywania zawodu. Istotnym celem studiów jest rozpoznanie przez absolwenta własnych zasobów do wykonywania zawodu, a także wyposażenie słuchacza w aktualną wiedzę z zakresu psychologii rozwojowej dziecka oraz umiejętności w zakresie planowania i projektowania działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych. Absolwenci zdobędą uprawnienia do nauczania kolejnego przedmiotu, tj. nauczyciela w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania przedszkolnego oraz uzyskają uprawnienia do zajmowania stanowiska opiekuna w żłobkach i klubach dziecięcych sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Studia adresowane są do absolwentów studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich z przygotowaniem pedagogicznym, osób posiadających wykształcenie wyższe różnych kierunków, ale posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Adres

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Biuro Rekrutacji Studiów Podyplomowych
pokój 9
ul. Dmowskiego 16 A, 80-264 Gdańsk
tel. (58) 321 72 11

Facebook