Uczelnie

Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa z siedzibą w Gdańsku powstała w 2002 roku.

Uczelnia nosiła nazwę Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Jednak w 2012 roku w związku z rozwojem działalności – rozszerzeniem zakresów i profili kształcenia również o studia inżynierskie – Uczelnia, decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.12.2011 r., zmieniła nazwę na Gdańska Szkoła Wyższa. Szkoła wpisana jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod pozycją nr 244 prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnia powstała w pierwszym okresie istnienia Państwowej Komisji Akredytacyjnej, w związku z czym wniosek o założenie szkoły podlegał obowiązkowemu zaopiniowaniu przez Komisję. Wniosek otrzymał opinię pozytywną, co świadczy o uznaniu dla autorskich programów nauczania oraz dla kompetentnej kadry dydaktycznej, posiadającej dorobek i doświadczenie akademickie.

Uczelnia zlokalizowana jest na Biskupiej Górce w centrum Gdańska. W tej wyjątkowej dzielnicy zachowały się wspaniałe fortyfikacje, kręte uliczki, stare kamienice. Zajęcia dydaktyczne realizowane są w trójskrzydłowym budynku z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, zapewniającym właściwe warunki kształcenia. Uczelnią w zakresie organizacyjno-administracyjnym zarządza Kanclerz, natomiast działalnością naukowo-dydaktyczną Uczelni kieruje Rektor.

Certyfikaty Gdańskiej Szkoły Wyższej:

„Jakość Roku 2012"
„Wiarygodna Szkoła” 2016/2017
„Dobra Uczelnia Dobra Praca” 2016/2017

Jakość nauczania Gdańskiej Szkoły Wyższej potwierdzają przyznane Uczelni tytuły i certyfikaty. Oznacza to, iż uczelnia działa w oparciu o silne podstawy prawne, posiada odpowiednią bazę dydaktyczną, zapewnia komfortowe warunki studiowania, tworzy perspektywy dla pracy zawodowej. Studenci uczelni mają możliwość działania w kołach naukowych, organizacjach, klubach sportowych i wydawnictwie uczelnianym.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną - zarówno teoretyków jak i praktyków
  • udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
  • liiczne koła naukowe, działające pod kierunkiem wykładowców - pasjonatów
  • dobrze wyposażone laboratoria zapewniające dostęp do najnowocześniejszej techniki i technologii
  • rozbudowany system stypendialny
  • możliwość brania udziału w organizacji konferencji naukowych, zarówno wewnątrzszkolnych, jak i międzynarodowych, a także brania udziału w seminariach, imprezach kulturalnych i inicjatywach społecznych organizowanych przez GSW
  • własne wydawnictwo naukowe i bogate zbiory biblioteczne
  • naukę w pięknym, zabytkowym obiekcie - budynek wybudowany w latach 1828 - 1833 jako Reduta Koszarowa

Kontakt

Gdańska Szkoła Wyższa
80-875 Gdańsk - Śródmieście
ul. Biskupia 24 B

tel. (58) 305 08 12 wew.31
tel. (58) 305 08 89 wew.31
tel. (58) 305 99 71 wew.31

Rekrutacja

Infolinia 58) 305-01-83
tel. (58) 305 08 89 wew.46
tel. (58) 305 08 12 wew.46