Uczelnie

Administracja

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Administracji
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Studia na administracji przygotowują do wykonywania pracy w organach państwa i samorządu terytorialnego. W czasie studiów, poza poznaniem problematyki ściśle związanej ze sferą działalności administracji publicznej, studenci poznają wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej. Warto zdawać sobie sprawę, że istotną rolę w przyszłej pracy odgrywa dokładność, ponieważ pracownik administracyjny zajmuje się zadaniami wymagającymi ścisłego przestrzegania ustalonych wytycznych zastosowania odpowiednich przepisów, wydawania decyzji. Absolwent administracji może zostać zatrudniony m.in. jako: urzędnik do spraw podatków, urzędnik organów udzielających licencji, pośrednik pracy, asystent ubezpieczeniowy, specjalista analizy rynku pracy, urzędnik państwowy i samorządowy, pracownicy urzędów pracy, administracji oświatowej.

Adres

Wydział Administracji
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69, 58 305 99 71 w. 32
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook