Uczelnie

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach i zakładach przemysłowych za stan BHP i nadzorujących funkcjonowanie służb bezpieczeństwa i higieny pracy, absolwentów szkół wyższych pragnących uzyskać nową specjalność zawodową. Celem studiów jest zdobycie przez słuchaczy umiejętności w zakresie analizy prawnej i ekonomicznej systemu zarządzania BHP w stopniu niezbędnym do samodzielnego identyfikowania zagrożeń i analizy ryzyka zawodowego oraz przewidywania i rozpoznawania zagrożeń w środowisku pracy, a także ich eliminowania lub zmniejszania, wdrażania systemu zarządzania BHP w miejscu pracy; umiejętność wykorzystania narzędzi komputerowych; możliwości podjęcia pracy w służbie BHP zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.). Otrzymanie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważnia absolwentów, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 roku w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 listopada 2004 roku nr 246 poz. 2468) do pełnienia funkcji inspektorów, starszych inspektorów oraz starszych specjalistów do spraw BHP w przedsiębiorstwach i innych jednostkach po spełnieniu dodatkowych wymagań dotyczących stażu pracy w służbach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook