Uczelnie

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, a także absolwentów kierunków nauczycielskich i pedagogicznych (posiadających kwalifikacje pedagogiczne). Celem studiów „Diagnoza i terapia pedagogiczna” jest poznanie przez słuchaczy teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej i jej praktycznego zastosowania w profilaktyce, diagnozie i korekcji zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się człowieka od urodzenia, poprzez wczesne dzieciństwo, wiek przedszkolny, po wiek szkolny. Absolwenci studiów mają umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się dzieci i młodzieży oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań, a także przygotowanie do prowadzenia terapii pedagogicznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Studia przeznaczone są dla nauczycieli pracujących w placówkach oświatowych, pragnących zdobyć kwalifikacje do prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej, jak też dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych zamierzających podniesienie swoich kwalifikacji w danym obszarze.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook