Uczelnie

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwent kierunku posiada wiedzę i umiejętności wykwalifikowanego plastyka – twórcy, umożliwiające mu podjęcie samodzielnej pracy artystycznej oraz animatora kultury współczesnej. Jest przygotowany do twórczej pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej, massmediach, w strukturach promocyjnych i reklamach. Absolwenci są zatrudniani w wielu instytucjach – galeriach sztuki, muzeach, agencjach reklamowych, firmach projektowych, domach kultury. Prowadzą zajęcia plastyczne, projektują, wykonują przedmioty sztuki użytkowej.

Adres

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69, 58 305 99 71 w. 32
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook