Uczelnie

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent zdobywa wiedzę o współczesnej problematyce i koncepcjach w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi diagnozować szczególne potrzeby edukacyjne i dobierać adekwatne formy terapii. Zna różne metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować z dziećmi w przedszkolu i szkole podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Uczestnikami studiów mogą być pracujący nauczyciele w klasach I-III i w przedszkolach, a nieposiadający pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi. Uczestnikami studiów mogą być także absolwenci studiów wyższych po kierunkach pedagogicznych, humanistycznych, np. język polski, psychologia, którzy posiadają przygotowanie pedagogiczne (studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook