Uczelnie

Historia i wiedza o społeczeństwie

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwenci zakresu Historia i wiedza o społeczeństwie mają rozległą wiedzę o historii oraz społeczeństwie, umieją ją w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży. Znają nowoczesne techniki nauczania studiowanego przedmiotu na każdym poziomie edukacji, wyzwalające u uczniów chęć samodzielnego poszukiwania wiedzy i twórczej eksploracji w obszarze przedmiotu.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook