Uczelnie

Logopedia

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwenci po odbyciu studiów przygotowani są do prowadzenia diagnozy i terapii logopedycznej, zaburzeń artykulacyjnych. Mają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu logopedii, pedagogiki i psychologii, która umożliwia im podjęcie pracy na stanowisku logopedy w przedszkolu, w szkole, poradniach logopedycznych. Uczestnikami studiów (IV semestru uzupełniającego) mogą być również absolwenci 3-semestralnych studiów podyplomowych z zakresu logopedia szkolna, chcący uzyskać uprawnienia logopedy lub osoby z kwalifikacja mi logopedy szkolnego. Istnieje możliwość ukończenia studiów podyplomowych po trzech semestrach uzyskując tytuł logopedy szkolnego.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook