Uczelnie

Pedagogika

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Od dawna trwa spór, czy pedagogika to osobna dziedzina nauki, czy raczej wszechstronna wiedza ułatwiająca pracę z ludźmi. Wydaje się jednak bezsporne, że osoba decydująca się na studia pedagogiczne powinna mieć duży procent altruizmu i przekonanie, że im więcej da z siebie innym, tym bardziej wzbogaci swoje życie. W obszarze nauk społecznych kierunki pedagogiczne określa się jako nauki o wychowaniu. To interdyscyplinarny kierunek studiów psychologicznych, socjologicznych, filozoficznych, powiązany z naukami humanistycznymi, ale także z naukami medycznymi, ekonomicznymi, technicznymi i itp. Tak szeroki profil studiów jest ważny, ponieważ pedagog funkcjonuje w różnych środowiskach i nie tylko powinien umieć budować relacje, ale może być ostoją dla innych, czy nawet wzorem, co oznacza, że najpierw powinien solidnie popracować nad sobą. To także jeden z takich zawodów, w którym ważne są określone cechy osobowości jak tolerancyjność, cierpliwość, optymizm, opanowanie, chęć ciągłej pracy nad sobą, pasja, którą może zainteresować innych (a często zaimponować), nie wspominając o zwykłej życzliwości do ludzi. Studia pedagogiczne oferują wiele specjalizacji, np. pedagogika wczesnoszkolna, opiekuńcza, pracy, pedagogika dorosłych, i wiele innych, które w teorii mają przygotowywać do przyszłej pracy, ale oczywiście nie ograniczają możliwości pracy w różnych instytucjach. Na studiowanie pedagogiki składają się trzy, równie ważne sfery: interdyscyplinarna wiedza, metodologia, czyli wiedza jak uczyć, jak pracować z dzieckiem, czy z dorosłym, jakich metod używać oraz praktyka, na której pod okiem mistrzów zdobywa się i doskonali konkretne umiejętności, zwłaszcza tych, których można nauczyć się przez obserwację innych nauczycieli i wielokrotne próby.

Adres

Wydział Ekonomiczno-Społeczny, 80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69, 58 305 99 71 w. 32
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook