Uczelnie

Przygotowanie pedagogiczne

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

W trakcie studiów słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki ogólnej oraz metodyki szczegółowej nauczania przedmiotu/ów związanego/ych z kierunkiem bądź specjalnością studiów wyższych. Absolwenci zostają wyposażeni w niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy nauczyciela. Treści studiów obejmują również praktyki pedagogiczne, które słuchacz musi odbyć w szkole. Organizujemy również przygotowanie pedagogiczne dla osób z wykształceniem z filologii obcej, którzy w toku swoich studiów nie otrzymali kwalifikacji nauczycielskich.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook