Uczelnie

Psychologia biznesu dla menedżerów

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, ma umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Poza tym jest wyposażony w wiedzę zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, która pozwoli mu na pracę w instytucjach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej. Pozwoli również na pełnienie funkcji kierowniczych wymagających znajomości zasad funkcjonowania wymienionych instytucji i zasad zarządzania zasobami ludzkimi w tych instytucjach. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie nie tylko w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, wojewódzkich i w placówkach szeroko rozumianej administracji publicznej, ale także w firmach, instytucjach użyteczności publicznej, tzn. wszędzie tam, gdzie niezbędne są wiedza i umiejętności związane z zarządzaniem zespołem ludzkim.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook