Uczelnie

Surdopedagogika i tyflopedagogika

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent studiów podyplomowych Surdopedagogika i tyflopedagogika umie zastosować wiedzę i umiejętności praktyczne umożliwiające i ułatwiające pracę z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami wzroku lub zaburzeniami słuchu. Surdopedagog i tyflopedagog prowadzi edukację i rehabilitację osób z dysfunkcjami rozwojowymi, potrafi właściwie się komunikować, projektować i realizować programy rewalidacji indywidualnej i grupowej oraz wdrażać różnorodne metody pracy. Studia adresowane są do nauczycieli, pedagogów szkolnych, specjalistów zatrudnionych we wszystkich typach szkół, pragnących uzyskać kwalifikacje niezbędne do pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi z dysfunkcjami rozwojowymi w zakresie wzroku i słuchu różnego stopnia. Słuchaczem studiów może być też osoba posiadająca przygotowanie pedagogiczne, a pragnąca podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, a tym samym zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy. Studia skierowane są też do osób mających doświadczenie w pracy z osobami z dysfunkcjami rozwojowymi, a nieposiadających profesjonalnego przygotowania w tym zakresie, mających przygotowanie pedagogiczne.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook