Uczelnie

Turystyka i rekreacja

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Wydział Ekonomiczno-Społeczny
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Absolwenci przygotowani są do organizowania atrakcyjnych zajęć rekreacyjnych, do pracy w przedsiębiorstwach turystycznych wszystkich typów, domach wczasowych, organizacjach samorządowych gmin i miast, centrach informacji turystycznej, w administracji państwowej szczebla lokalnego i centralnego, a także do podejmowania własnej działalności gospodarczej w zakresie turystyki i sportu masowego. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy na stanowiskach kierowniczych.

Adres

Wydział Ekonomiczno-Społeczny
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69, 58 305 99 71 w. 32
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook