Uczelnie

Zarządzanie w administracji publicznej

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia adresowane są do osób pełniących i zamierzających pełnić kluczową rolę w administracji rządowej, samorządowej i organizacjach pozarządowych. Celem studiów jest przekazanie słuchaczom wiedzy w takich dziedzinach jak prawo i administracja publiczna; finanse publiczne i analiza kosztów i zysków przedsięwzięć; gromadzenie i analiza informacji potrzebnych w podejmowaniu decyzji i identyfikacja problemów społecznych i gospodarczych; przekazywanie wiedzy na temat projektowania, wdrażania i oceny efektywności przedsięwzięć i programów publicznych podejmowanych przez jednostki administracji terytorialnej.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook