Uczelnie

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Uczelnia:
Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział:
Studium Kształcenia Zawodowego Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przede wszystkim przekazanie wiedzy z zakresu prawnych regulacji dotyczących systemu funkcjonowania placówek ochrony zdrowia, podnoszenie umiejętności menedżerskich osób już pracujących w takich placówkach oraz wskazanie praw pacjentów. Te interdyscyplinarne studia obejmują zagadnienia z zakresu nauk społecznych, prawa, nauk ekonomicznych i nauk o zarządzaniu.

Adres

Studium Kształcenia Zawodowego, Podyplomowego i Nauczycieli
80-656 Gdańsk, ul. Wydmy 3
tel. 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 69
Rekrutacja tel. 58 305 99 71 w. 46, 58 305 01 83 (bezpośredni)

Internet

www.gsw.gda.pl

Facebook