Uczelnie

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna, jedna z największych uczelni niepublicznych w północnej Polsce, uzyskała akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków studiów. GWSH jako jedna z nielicznych uczelni na Pomorzu posiada również certyfikat „Wiarygodna Szkoła 2014” oraz „Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2014”. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna jako jedyna szkoła wyższa w północnej Polsce uzyskała wyróżnienie w tegorocznym konkursie pt. „Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”. Certyfikaty i wyróżnienie przyznano Uczelni po raz kolejny. GWSH jest także jedyną niepubliczną uczelnią magisterską w województwie pomorskim nagrodzoną tytułem „Uczelnia Liderów 2014”. Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna uzyskała znak jakości „Uczelnia Liderów” już po raz czwarty. Rektor GWSH otrzymał wyróżnienie „Aurea Praxis 2014” w dowód uznania dynamicznego rozwoju Uczelni, która w sposób wzorcowy reaguje na wyzwania lokalnego rynku pracy, skutecznie wprowadza innowacje edukacyjne oraz konsekwentnie pomnaża swój kapitał relacyjny, angażując się w rozliczne przedsięwzięcia rozwojowe, naukowe, kulturalne i społeczne na rzecz społeczności lokalnej Gdańska. GWSH uczestniczy również w działaniach programu Erasmus+, umożliwiającego odbycie praktyk zawodowych i części studiów za granicą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy, Uczelnia stale tworzy nowe kierunki studiów oraz specjalności.

Oferta kształcenia

Naszym studentom oferujemy:

  • wysoko wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną
  • europejski program Erasmus+ – możliwość odbycia praktyk zawodowych i części studiów za granicą
  • system stypendialny oraz dogodne warunki dla studentów niepełnosprawnych
  • organizowanie ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji oraz sympozjów naukowych, udział w inicjatywach społecznych i kulturalnych
  • siedziba Uczelni mieszcząca się w zabytkowej, dziewiętnastowiecznej reducie
  • akredytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej dla wszystkich kierunków studiów, certyfikaty „Wiarygodna Szkoła 2014” i „Dobra Uczelnia – Dobra Praca 2014”, tytuł Uczelnia Liderów 2014, nagroda specjalna „Aurea Praxis 2014”
  • prężnie działające Biuro Karier, udostępniające rocznie do kilkuset ofert pracy, staży, praktyk, wolontariatu, szkoleń i warsztatów oraz ofert udziału w projektach i konkursach
  • Koła Naukowe, gdzie będa mogli rozwijać swoje zainteresowania
  • własne wydawnictwo naukowe, bogate zbiory biblioteczne, dostęp do e-baz publikacji naukowych
  • Uczelnia otrzymała wyróżnienie w konkursie „Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych”

Kontakt

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
ul. Biskupia 24 B
80 – 875 Gdańsk
tel.: (58) 306 54 78, (58) 306 54 66

Rekrutacja

Studia I i II stopnia:
tel. (58) 306 54 78 w. 22, 25
e-mail: pedagogika@gwsh.gda.pl; europeistyka@gwsh.gda.pl
Studia podyplomowe:
tel. (58) 306 54 78 w. 36
e-mail: podyplomowe@gwsh.gda.pl