Uczelnie

Administracja bezpieczeństwa wewnętrznego

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

W toku studiów podyplomowych z zakresu Administracji bezpieczeństwa wewnętrznego absolwenci zdobędą wiedzę z obszaru ogólnych zagadnień związanych z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących sytuacji kryzysowych oraz wiedzę na temat sytuacji kryzysowych w kontekście ideologicznym, kulturowym, socjologicznym i psychologicznym. Zadaniem studiów jest osiągnięcie takich efektów kształcenia, aby absolwenci na rynku pracy cechowali się m.in. umiejętnością analizy i oceny procesów dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego, wiedzą na temat zakresu kompetencji instytucji i gremiów krajowych oraz unijnych w obszarze działań na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, wiedzą na temat aktualnych zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego w Polsce oraz na świecie, wiedzą na temat współczesnych trendów w przestępczości w kraju i na świecie oraz umiejętnością posługiwania się dostępnymi narzędziami współpracy międzynarodowej w walce z przestępczością. Studia skierowane są przede wszystkim do osób chcących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę, a pracujących już w administracji publicznej, rządowej i samorządowej, w Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, Wojsku Polskim, Straży Pożarnej, w organach i agendach Unii Europejskiej, w organizacjach międzynarodowych, w mediach, w tym mediach elektronicznych, w firmach prywatnych oraz w agencjach reklamowych, a także jako specjaliści od negocjacji w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. Studia przeznaczone są również dla osób pragnących uzyskać nową wiedzę z zakresu administracji publicznej oraz służb publicznych, jak również chcących poszukiwać zatrudnienia w służbach wymienionych powyżej.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook