Uczelnie

Administracja cyfrowa

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych jest podniesienie kwalifikacji pracowników administracji publicznej, a także poszerzenie kompetencji absolwentów zamierzających podjąć pracę w administracji, wykształcenie profesjonalnego e-urzędnika, tj. osoby mającej wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrożenia i realizowania usług administracji publicznej za pomocą nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Studia mają również na celu wskazanie właścicielom i pracownikom firm oraz instytucji pozarządowych, którzy w ramach prowadzenia swojej działalności zmuszeni są do kontaktów z administracją, możliwości korzystania z e-administracji i e-usług. Studia pomogą w zdaniu egzaminu EPP e-Urzędnik (e-Clerk) w ramach Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL). Podyplomowe studia z zakresu Administracji cyfrowej adresowane są do osób, których zainteresowania lub wykonywane obowiązki zawodowe skłaniają do poszerzenia wiedzy z obszaru funkcjonowania elektronicznej administracji publicznej, w szczególności do: pracowników administracji publicznej (rządowej i samorządowej); właścicieli i pracowników firm; pracowników instytucji pozarządowych; informatyków odpowiedzialnych za wdrażanie systemów w ramach elektronicznej administracji; absolwentów różnych kierunków studiów magisterskich i studiów zawodowych, zamierzających podjąć pracę w administracji lub firmach z obszaru e-gospodarki.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook