Uczelnie

Administracja publiczna

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych z Administracji publicznej jest przekazanie aktualnej, kompleksowej i pogłębionej wiedzy dotyczącej istoty i funkcjonowania administracji publicznej. Celem studium jest również przygotowanie słuchaczy do pracy w instytucjach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, a zwłaszcza do pełnienia w nich funkcji kierowniczych wymagających znajomości zasad funkcjonowania całego aparatu państwowego i jego poszczególnych, zasadniczych składników. Istotne jest, aby słuchacze zdobyli wiedzę i umiejętności użyteczne w rozwiązywaniu problemów rzeczywistych, przed którymi stają organy władzy publicznej i inne podmioty działające w szeroko rozumianej administracji publicznej. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Zdobyta wiedza i kwalifikacje przyczynią się do większego profesjonalizmu i fachowości w wykonywaniu pracy zawodowej. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w urzędach miast, gmin, starostwach powiatowych, urzędach marszałkowskich, urzędach wojewódzkich i w placówkach szeroko rozumianej administracji publicznej. Studia przeznaczone są dla osób pragnących uzyskać wiedzę z zakresu administracji publicznej, zarówno rządowej, jak i samorządowej, zajmujących lub zamierzających ubiegać się o stanowisko kierownicze lub samodzielne. Studia mają dostarczyć również wiedzy niezbędnej osobom, które zamierzają poddać się postępowaniu kwalifikacyjnemu do służby cywilnej.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook