Uczelnie

Administracja samorządowa

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe z zakresu Administracji samorządowej polegają na wyposażeniu studiujących w nowoczesną wiedzę z zakresu administracji, postępowania administracyjnego, finansów publicznych, prawa zamówień publicznych, kontroli w administracji, partnerstwa w administracji itp. Absolwent otrzyma niezbędny zasób wiedzy i kultury ogólnej, prawniczej, administracyjnej i menedżerskiej w połączeniu z konkretnymi umiejętnościami zawodowymi w administracji samorządowej. Zdobędzie wiedzę w zakresie społecznych i gospodarczych aspektów rozwoju lokalnego. Absolwent posiądzie także umiejętności w zakresie organizowania działalności gospodarczej poprzez zarządzanie zarówno istniejącym mieniem samorządowym, jak i w obszarze programowania, finansowania oraz realizacji inwestycji lokalnych, w tym ich skutków dla środowiska naturalnego. Absolwent, wyposażony w ogólną i specjalistyczną wiedzę z zakresu nie tylko administracji samorządowej, ale i innych organizacji rządowych i pozarządowych, jest przygotowany do pracy w różnych obszarach i na różnych szczeblach administracji samorządowej. Studia skierowane są do osób pracujących lub zamierzających podjąć pracę w jednostkach samorządu terytorialnego oraz samorządowych jednostkach, zakładach budżetowych i gospodarstwach pomocniczych, a także innych samorządowych instytucjach. Studia mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie kierunkowe z zakresu administracji lub inne niż administracyjne, np. prawnicze czy ekonomiczne.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook