Uczelnie

Administracja wymiaru sprawiedliwości i prokuratury

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent zdobywa kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie zatrudnienia w wymiarze sprawiedliwości (sądownictwo, adwokatura, prokuratura, notariat), w organach administracji rządowej i samorządowej, w strukturach gospodarki narodowej, w instytucjach społecznych i socjalnych, w organach administracji skarbowej, w policji, służbach mundurowych oraz w innych agendach państwowych i instytucjach Unii Europejskiej. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych, administracyjnych oraz prokuratury, wiedzę o statusie prawnym pracowników wymiaru sprawiedliwości oraz o etycznej stronie pracy urzędnika sądowego. Zna procedurę karną i cywilną oraz sądowo-administracyjną, ma wiedzę o ustroju adwokatury, radców prawnych i notariatu. Potrafi sporządzić korespondencję sądową, zna zakres ochrony danych osobowych i informacji niejawnych oraz zagadnienia administrowania środkami materialnymi w wymiarze sprawiedliwości. Studia skierowane są przede wszystkim do osób chcących poszerzyć i uzupełnić swoją wiedzę z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, a pracujących już w jednostkach tego typu. Studia przeznaczone są również dla osób pragnących uzyskać nową wiedzę z zakresu administracji wymiaru sprawiedliwości i prokuratury, jak również chcących poszukiwać zatrudnienia w jednostkach wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Tematyka studiów adresowana jest do osób pracujących lub planujących podjąć zatrudnienie w tzw. sferze obsługi administracyjnej organów wymiaru sprawiedliwości oraz prokuratur.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook