Uczelnie

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną wraz z ochroną informacji niejawnych i prawnie chronionych

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia dostarczają niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie postępowania z dokumentacją we wszystkich współcześnie działających instytucjach. Przygotowują do pracy z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego oraz do zarządzania dokumentacją we współczesnych instytucjach (przygotowanie do pracy m.in. w kancelariach, sekretariatach). Studia skierowane są do pracowników wszystkich typów archiwów (państwowych, kościelnych, archiwów istniejących np. w strukturach IPN i wojska, archiwów zakładowych jednostek administracji państwowej i samorządowej), a także pracowników instytucji, przedsiębiorstw, w których zakresie obowiązków znajduje się opieka na dokumentacją wytwarzaną w ich miejscu pracy.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook