Uczelnie

Business English

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
angielski

Studia mają za zadanie przygotowanie słuchaczy do funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku biznesowym, a także nabycie wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć w zakresie Business English (absolwenci kierunków filologicznych). Zajęcia prowadzone są przez lektorów z doświadczeniem w posługiwaniu się biznesowym językiem angielskim, w specjalnych pracowniach językowych. Ze względu na osiągnięcie skuteczności posługiwania się językiem przewiduje się małe liczebnie grupy słuchaczy. Celem studiów jest również rozwinięcie zasobów językowych uczestników, rozszerzenie ich słownictwa o zagadnienia biznesowe, poprawienie ich płynności i poprawności mówienia. Akademicka i praktyczna wiedza o biznesie będzie przydatna w miejscu pracy i zwiększy szansę uczestników na awans. Program studiów ukierunkowany jest na poznanie terminologii i frazeologii języka biznesu, zrozumienie podstaw biznesu, nabycie umiejętności biznesowych (tzw. Business Skills), rozumienie i analizę tekstów specjalistycznych, a także opanowanie zasad, form i stylu różnych pism sporządzanych dla potrzeb firm. Wykłady poszerzają jednocześnie terminologię specjalistyczną i wiedzę na temat podstaw zarządzania, finansów, marketingu i prawa. Studia skierowane są do osób posługujących się językiem angielskim na poziomie średniozaawansowanym, które chcą rozwinąć swoje umiejętności językowe w zakresie potrzebnym w praktyce biznesowej, pragnących zdobyć kwalifikacje językowe w zakresie Business English. Skierowane są także do osób zainteresowanych podjęciem pracy w Unii Europejskiej, osób planujących rozpoczęcie pracy w firmach, w których potrzebna jest znajomość języka biznesowego, nauczycieli/lektorów języka angielskiego zainteresowanych prowadzeniem kursów Business English, absolwentów filologii angielskiej i lingwistyki stosowanej oraz kolegiów nauczycielskich zainteresowanych językiem biznesu.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook