Uczelnie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia ukierunkowane są przede wszystkim na specjalistyczne kształcenie nauczycieli drugiego przedmiotu z zakresu przedmiotu Edukacja dla bezpieczeństwa. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, zagadnieniami powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, struktury obronnej państwa oraz zasadami przygotowania się do sytuacji zagrożeń. Kształcenie w ramach studiów ma charakter interdyscyplinarny. Studia w wyniku połączenia wiedzy teoretycznej z zajęciami warsztatowymi w formie ćwiczeń zapewniają słuchaczom zdobycie nowej i udoskonalenie posiadanej już wiedzy. Studia kierowane są przede wszystkim do osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, ale również do osób pragnących zdobyć przegotowanie pedagogiczne w najbliższym czasie. Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być ponadto osoby zatrudnione w administracji publicznej i samorządowej ? w komórkach zajmujących się bezpieczeństwem, zarządzaniem kryzysowym i obroną cywilną.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook