Uczelnie

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent zdobywa wiedzę o współczesnej problematyce oraz koncepcjach w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi diagnozować szczególne potrzeby edukacyjne i dobierać adekwatne formy terapii. Zna różne metody pracy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować z dziećmi w przedszkolu oraz szkole podstawowej na poziomie edukacji wczesnoszkolnej. Absolwenci są też przygotowani do wspomagania rozwoju i wczesnej edukacji dzieci, podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej, konstruowania programów edukacyjnych, współdziałania ze środowiskiem rodzinnym dziecka, a także do twórczej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Uczestnikami studiów mogą być pracujący nauczyciele w klasach I-III i w przedszkolach, a nieposiadający pełnego wykształcenia do prowadzenia zajęć z dziećmi. Uczestnikami studiów mogą być także absolwenci studiów wyższych po kierunkach pedagogicznych, humanistycznych, np. język polski, języki nowożytne, psychologia. Osoby po kierunkach humanistycznych powinny posiadać przygotowanie pedagogiczne (studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego lub kurs kwalifikacyjny z przygotowania pedagogicznego).

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook