Uczelnie

Europeistyka

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Student dogłębnie pozna zagadnienia gospodarcze i polityczne Starego Kontynentu, a w połączeniu ze specjalistyczną wiedzą dotyczącą uwarunkowań kulturowych stanie się prawdziwym znawcą regionu europejskiego. Zostanie przeszkolony z problemów prawa gospodarczego, administracyjnego i cywilnego, rynków finansowych i bankowości, współpracy trans granicznej, a nawet public relations. Absolwent doskonale sprawdzi się w instytucjach rządowych i samorządowych oraz organizacjach krajowych i międzynarodowych, a także w organach struktury europejskiej. Będzie również przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność na rynku europejskim oraz placówkach kulturalnych i środkach masowego przekazu. Oprócz pracy w instytucjach administrujących programami unijnymi może także związać się z jednostkami zajmującymi się pozyskiwaniem funduszy unijnych.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Wydział Nauk Społecznych
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook