Uczelnie

Historia i wiedza o społeczeństwie

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli do nauczania drugiego przedmiotu z zakresu Historii i wiedzy o społeczeństwie, a także uaktualnienie oraz rozszerzenie wiedzy teoretycznej i metodycznej potrzebnej nauczycielowi z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie i historii w różnych typach szkół. Studia obejmują nie tylko zajęcia merytoryczne, ale również praktyki pedagogiczne, odbywane przez słuchaczy studiów w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Studia podyplomowe z zakresu Historii i wiedzy o społeczeństwie przeznaczone są dla osób chcących zdobyć uprawnienia do nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie we wszystkich typach szkół dla absolwentów studiów magisterskich oraz na poziomie co najwyżej gimnazjalnym po ukończeniu studiów pierwszego stopnia.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook