Uczelnie

Logistyka procesów gospodarczych

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych z zakresu Logistyki procesów gospodarczych jest zapoznanie słuchaczy z międzynarodowymi koncepcjami zarządzania procesami logistycznymi. Program studiów umożliwia także zdobycie praktycznej wiedzy podczas rozwiązywania problemów logistycznych związanych z przepływami materiałów i towarów w obrębie firmy i pomiędzy partnerami w łańcuchu dostaw. Logistyk zarządza łańcuchami dostaw, logistyczną siecią zaopatrzenia i dystrybucji, prognozuje zapotrzebowanie pierwotne i planuje zapotrzebowanie wtórne, zarządza zapasami magazynowymi. Logistycy są niezbędni jako doradcy w przedsiębiorstwach, organizacjach municypalnych, rządowych. Uczestniczą w realizacji polityki gospodarczej regionu, kraju i Europy, np. jako doradcy. Studia podyplomowe z zakresu Logistyki procesów gospodarczych adresowane są do pracowników różnych komórek organizacyjnych firmy, bezpośrednio lub pośrednio związanych z procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie, pracowników marketingu i zaopatrzenia oraz osób, które są zainteresowane problematyką logistyki i transportu. Studia kierowane są do osób, które lubią nowe wyzwania, chcą posiąść liczącą się na rynku pracy wiedzę interdyscyplinarną, a w przyszłości chciałyby pracować w dynamicznym i ciekawym środowisku. Studia umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy z zakresu budowania i zarządzania systemami logistycznymi przedsiębiorstw w UE, a także wykorzystywania systemów informatycznych i komunikacyjnych w łańcuchach dostaw. Słuchacze będą kształtować praktyczne umiejętności negocjacji i podejmowania istotnych decyzji menedżerskich.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook