Uczelnie

Logopedia

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych z Logopedii jest wszechstronne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy ogólnego oraz stworzenie podstaw do zdobycia specjalizacji neurologopedy i surdologopedy. W kształceniu kładzie się nacisk na aspekty psychologiczne w terapii mowy i możliwość bezpośredniego kontaktu z pacjentami na praktykach w placówkach oświatowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w gabinetach logopedy. Absolwenci będą również przygotowani do współpracy ze specjalistycznymi placówkami medycznymi, psychologicznymi, organizacjami pozaszkolnymi. Celem studiów jest ponadto wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności w zakresie profilaktyki, ochrony oraz terapii zaburzonej mowy, a także kompetencje do niesienia pomocy rodzinom dzieci uczestniczących w terapii mowy. Uczestnikami studiów mogą być absolwenci studiów pierwszego lub drugiego stopnia wszystkich specjalności z obszaru nauk humanistycznych, jak i nauk medycznych i nauk o zdrowiu, posiadający przygotowanie pedagogiczne oraz nauczyciele będący już logopedami szkolnymi, a chcący uzyskać kwalifikacje logopedy ogólnego. Dla osób, które nie miały wcześniej styczności z logopedią, wymagany będzie egzamin sprawdzający wymowę.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook