Uczelnie

Mediacje i negocjacje oraz inne metody rozwiązywania sporów

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów jest możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu polubownych i pozasądowych metod rozwiązywania sporów (ADR). Problematyka ADR pełni coraz większą rolę w praktyce, czego dowodem jest wzrost liczby spraw, w których metody te są wykorzystywane oraz wprowadzanie uregulowań prawnych w zakresie mediacji. Absolwent zna sztukę mediacji jako nowoczesnej i skutecznej metody rozwiązywania konfliktów. Umie wykorzystać twórcze i pokojowe metody porozumiewania się i dialogu w sytuacjach kryzysowych, ma umiejętności perswazji i skutecznego przekonywania. Studia przeznaczone są w pierwszej kolejności dla osób posiadających wykształcenie prawnicze (studia polecane są szczególnie radcom prawnym, adwokatom, notariuszom, komornikom, sędziom i prokuratorom). Ponadto na studia mogą zostać przyjęte osoby bez wykształcenia prawniczego, w szczególności osoby z wykształceniem ekonomicznym, socjologicznym, administracyjnym i psychologicznym oraz menedżerowie posiadający podstawową wiedzę w zakresie prawa.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook