Uczelnie

Menadżer sportu i rekreacji

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych z zakresu Menedżer sportu i rekreacji jest przygotowanie kadry zarządzającej do organizacji imprez sportowych i zarządzania obiektami sportowymi oraz planowania działań marketingowych. W trakcie studiów słuchacze pozyskają kluczowe kompetencje menedżera sportu i rekreacji oraz niezbędną wiedzę na temat pozyskiwania środków na przygotowanie i organizację imprez sportowych oraz pozyskiwania sponsorów i środków publicznych. Absolwenci zdobędą umiejętności potrzebne do wykonywania zawodu menedżera sportu i rekreacji, niezbędne do pracy w klubach i federacjach sportowych. Rozszerzona wiedza i nabyte umiejętności menedżerskie pozwolą doskonale odnaleźć się w rolach trenerów, instruktorów czy organizatorów imprez sportowych. Absolwenci proponowanych studiów nabędą niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie: zarządzania komercyjnymi instytucjami sportowymi, obiektami sportowymi, ośrodkami sportu i rekreacji; coachingu i menagementu klubów sportowych, sekcji sportowych w instytucjach pożytku publicznego; budowania wizerunku instytucji sportowych; kreowania i sprzedaży produktów sportowych; prowadzenia negocjacji w zakresie transferów i pozyskiwania zawodników; znajomości norm zwyczajowych i prawnych w dziedzinie zawierania i rozwiązywania umów z klubem i administratorami obiektów sportowych; organizacji imprez sportowych. Studia adresowane są do sportowców i osób, które pracują w klubach sportowych, w jednostkach administracji państwowej i samorządowej zarządzających sportem, turystyką i rekreacją, w instytucjach komercyjnych mających związek ze sportem i propagowaniem poszczególnych dyscyplin sportowych, w organizacjach pożytku publicznego aktywnych w obszarze sportu i rekreacji, w klubach kultury, ośrodkach wczasowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych instytucjach prowadzących zajęcia sportowe, klubach fitness, jednostkach odnowy biologicznej. Studia kierowane są również do kadry zarządzającej publicznymi i prywatnymi obiektami sportowymi, między innymi klubami fitness, basenami, aquaparkami, stadionami, salami widowiskowo-sportowymi, a także do członków klubów, stowarzyszeń i związków sportowych oraz obecnych lub byłych sportowców.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook