Uczelnie

Muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum posiada rozległą wiedzę o muzyce. Kończąc studia podyplomowe z niniejszego zakresu, absolwent zna i umie stosować w praktyce muzycznej systemy kształcenia muzycznego Emila Jaques-Dalcroze’a, Carla Orfa i Zoltana Kodaly’a. Zna formy edukacji muzycznej, literaturę muzyczną, ma wiedzę o kulturze muzycznej od czasów najstarszych do współczesnych. Posługując się zdobytą wiedzą i udoskonalonymi umiejętnościami, może w atrakcyjny sposób pokazać dzieciom i młodzieży piękno muzyki i jej rolę oraz znaczenie w życiu człowieka. Adresatami są absolwenci studiów wyższych, przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów, chcący pozyskać wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć muzycznych w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum. Absolwenci studiów podyplomowych posiadają również niezbędne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć muzycznych w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook