Uczelnie

Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji (dla osób nie znających języka angielskiego)

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe z zakresu Nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0-III oraz absolwentów studiów wyższych z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, a nieposiadających znajomości języka angielskiego. Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące nauczania języka angielskiego oraz problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie posługiwania się językiem angielskim oraz podstawowej wiedzy dotyczącej metod, zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane są warunki do kształtowania się umiejętności i kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, w oparciu o właściwie dobrane materiały językowe oraz metody nauczania. Studia kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji. W związku z tym, iż słuchacze uczą się dodatkowo języka angielskiego, studia realizowane są przez okres czterech semestrów, z których jeden poświęcony jest w całości nauczaniu języka angielskiego. Ponadto nauka języka angielskiego realizowana jest w mniejszym zakresie na trzech pozostałych semestrach. Studia podyplomowe z zakresu Nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji skierowane są do: absolwentów studiów wyższych z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz czynnych zawodowo nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej, a nieposiadających uprawnień do nauczania języka angielskiego w przedszkolu oraz na poziomie klas 0-III szkoły podstawowej.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook