Uczelnie

Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji (dla osób znających język angielski)

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Studia podyplomowe z zakresu Nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji adresowane są do nauczycieli pracujących w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach 0-III, legitymujących się znajomością języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym i zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (Young Learners). Program studiów obejmuje zajęcia dotyczące problematyki prawidłowości przyswajania języka obcego przez dzieci, metodykę nauczania języka angielskiego, zajęcia warsztatowe oraz praktyczną naukę języka angielskiego. Studia umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy dotyczącej metod oraz zasad nauczania języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane są warunki do kształtowania się umiejętności i kompetencji niezbędnych do konstruowania scenariuszy zajęć oraz przeprowadzania zajęć z języka angielskiego z dziećmi, w oparciu o właściwie dobrane materiały językowe oraz metody nauczania. Studia kształtują umiejętności uczenia się i doskonalenia własnych kompetencji nauczycielskich z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji oraz e-learningu jako środka uczenia się i nauczania. Studia podyplomowe z zakresu Nauczania języka angielskiego we wczesnej edukacji skierowane są do: absolwentów studiów wyższych kierunku filologia angielska, którzy nie mają kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji, a chcieliby takie otrzymać, absolwentów studiów wyższych innych niż filologia angielska, którzy chcieliby uzyskać kwalifikacje do nauczania języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej i znają język angielski na poziomie B2+, czynnych nauczycieli języka angielskiego bez kwalifikacji pedagogiczno-dydaktycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji, którzy chcieliby uzupełnić brakujące kwalifikacje w zakresie psychologii, pedagogiki, dydaktyki przedmiotowej, emisji głosu oraz technologii informacyjnej, jak również do tych nauczycieli, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook