Uczelnie

Pedagogika

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Wydział Nauk Społecznych
Rodzaj:
I stopnia niestacjonarne,
I stopnia stacjonarne,
II stopnia niestacjonarne,
II stopnia stacjonarne
Język:
Polski

Dlaczego warto studiować Pedagogikę? Na początku XXI stulecia stoimy wobec nowych wyzwań cywilizacyjnych wynikających z gwałtownych przemian politycznych, społecznych, ekonomicznych, kulturowych, tak w wymiarze krajowym, europejskim, jak i światowym. Gwałtowny rozwój wielu dziedzin życia niesie ze sobą zarówno korzyści i dobrodziejstwa, jak i zagrożenia. W radzeniu sobie człowiekowi z nową rzeczywistością niezbędny jest pedagog wskazujący właściwe drogi rozwoju. Bycie pedagogiem – to fascynujące wyzwanie współczesności. Jest też i inny wymiar, dla którego warto podjąć studia pedagogiczne. Jest nim wymiar osobisty. Studia pedagogiczne obejmują bowiem nie tylko szerokie spektrum wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, ale także psychologii, socjologii, filozofii, najnowszych technologii komunikacyjnych, sztuki i kreatywności. Ukończenie Pedagogiki w GWSH daje szerokie możliwości podjęcia ciekawej pracy. Uczelnia w sposób bardzo dynamiczny reaguje na potrzeby pracodawców i błyskawicznie zmieniające się warunki rynku pracy. Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku Pedagogika mają możliwość podjęcia dalszego kształcenia w GWSH w Gdańsku na tym samym kierunku na studiach drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Wydział Nauk Społecznych
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook