Uczelnie

Plastyka i Technika w szkole podstawowej i gimnazjum

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu Plastyka i Technika w szkole podstawowej i gimnazjum posiada rozległą wiedzę o sztuce plastycznej i technice. Studia podyplomowe z tego zakresu mają na celu przygotowanie nauczycieli do prowadzenia zajęć z Plastyki i Techniki w szkole podstawowej i gimnazjum oraz przygotowanie do podejmowania samodzielnej aktywności twórczej i działalności edukacyjnej w szkolnictwie oraz innych ośrodkach edukacyjnych z przedmiotów Plastyka i Technika. Wbudowane w program elementy informatyki pozwalają wzbogacić warsztat pracy nauczyciela, który będzie mógł wykorzystać nowe technologie w procesie dydaktycznym. Potrafi on w atrakcyjny sposób przedstawić dzieciom i młodzieży zagadnienia związane z realizowanymi zajęciami z Plastyki i Techniki na danym poziomie edukacji. Zna nowoczesne techniki nauczania Plastyki i Techniki, wyzwalające u uczniów ekspresję twórczą środkami wyrazu sztuk plastycznych i technicznych. Adresatami są absolwenci studiów wyższych, przede wszystkim nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów chcący pozyskać wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć z Plastyki i Techniki w klasach IV-VI szkoły podstawowej i w gimnazjum. Absolwenci studiów podyplomowych posiadają również niezbędne kompetencje umożliwiające prowadzenie zajęć plastycznych i technicznych w pozaszkolnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook