Uczelnie

Podstawy prawne w zarządzaniu jednostkami bezpieczeństwa

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwenci będą mogli starać się o pracę w strukturach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, zajmujących się problemami ochrony ludności i zarządzania kryzysowego, a także w przedsiębiorstwach działających w komercyjnym systemie bezpieczeństwa, w instytucjach takich, jak wojsko, policja, służby ochrony państwa, straż pożarna, straż graniczna, służba celna, służby penitencjarne, firmy ochrony osób i mienia, detektywistyczne, formacje obrony cywilnej, podmioty edukacji dla bezpieczeństwa. Absolwent posiadał będzie pogłębioną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne do kierowania instytucjami bezpieczeństwa i sytuacji kryzysowych. Będzie miał szczegółową wiedzę z zakresu zarządzania w sytuacji kryzysowej, związanej z występowaniem współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych o charakterze lokalnym. Zapozna się z istotą bezpieczeństwa, jego uwarunkowaniami oraz zasadami i formami funkcjonowania podmiotów bezpieczeństwa. Uzyska umiejętność analizowania i stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w organizacji i w skali lokalnej. Studia adresowane są do absolwentów przede wszystkim studiów prawniczych, ekonomicznych oraz administracyjnych. Studia kierowane są również do osób pracujących i zarządzających jednostkami bezpieczeństwa.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook