Uczelnie

Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu Policja w systemie bezpieczeństwa publicznego posiądą usystematyzowaną wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego, z uwzględnieniem zagadnień realizowanych w programie szkolenia zawodowego policjanta. Zostaną zapoznani z zakresem działalności policji, szczególnie pod względem identyfikacji tych zagadnień, które diagnozują przyczyny negatywnych zjawisk w przestrzeni publicznej. Zostaną uwzględnione zagrożenia bezpieczeństwa w wymiarze lokalnym, ogólnokrajowym oraz międzynarodowym. Szczególny akcent położony zostanie na wymiar edukacyjny i medialny bezpieczeństwa publicznego. Studia adresowane są do osób pracujących w policji, a chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu oddziaływań policji w systemie bezpieczeństwa narodowego. Słuchaczami mogą być osoby posiadające wykształcenie wyższe, które ukończyły w szczególności następujące kierunki studiów: bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, prawo, administracja publiczna. Studia kierowane są również do wszystkich pozostałych osób, którym bliskie są zagadnienia związane z oddziaływaniami policji na bezpieczeństwo publiczne.

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook