Uczelnie

Przedsiębiorczość i zarządzanie MŚP

Uczelnia:
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wydział:
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
Rodzaj:
Podyplomowe
Język:
Polski

Celem studiów podyplomowych z zakresu Przedsiębiorczości i zarządzania MŚP jest przekazanie uczestnikom aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem, obsługi i wykorzystania funduszy UE oraz promowanie zachowań przedsiębiorczych. Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają bardzo ważną rolę w gospodarce kraju i Unii Europejskiej. Ich działalność stymuluje wzrost gospodarczy i dostarcza wielu miejsc pracy. Rozwój sektora MŚP w Polsce rodzi potrzebę profesjonalnego kształcenia kadry kierowniczej z tego zakresu. Celem studiów jest ponadto dostarczenie wiedzy biznesowej niezbędnej do złożenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju, dostarczenie niezbędnych informacji o otoczeniu ekonomicznym, w którym działa przedsiębiorstwo, rozwinięcie umiejętności niezbędnych do prowadzenia i rozwijania własnej firmy. Studia podyplomowe z zakresu Przedsiębiorczości i zarządzania MŚP kierowane są do osób, które prowadzą lub planują uruchomić własną działalność gospodarczą, kierowników i pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP, kierowników i pracowników dużych przedsiębiorstw, chcących zdobyć kwalifikacje w zakresie zakładania i prowadzenia własnej firmy, konsultantów ds. „small businessu”, którzy chcą zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, absolwentów uczelni wyższych pragnący zdobyć nowe i obecnie bardzo poszukiwane na rynku pracy umiejętności i wiedzę z zakresu zarządzania MŚP. Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom wyższych studiów magisterskich lub równorzędnych (nieekonomicznych i ekonomicznych), które zamierzają uruchomić własną firmę i chcą zrobić to w sposób efektywny. Uczestnikiem studium może być osoba, która posiada wyższe wykształcenie (w tym co najmniej studia licencjackie).

Adres

Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna w Gdańsku
Studium Kształcenia Podyplomowego i Nauczycieli
80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24 B
tel. 58 306 54 78, 58 306 54 66

Internet

www.gwsh.gda.pl

Email

Facebook